Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Reduserte klimagassutslipp, mindre kø og bedre trafikksikkerhet på vei, og fravær av både svevestøv og mikroplast. Ja, mer gods på bane har flere fordeler, og nå øker godstrafikken. \n\nStadig mer gods på bane – åtte prosents økning hittil i år https://t.co/EPoxoNRTsp

Postet:
2022-09-01 10:52:00

Delt innhold:
Stadig mer gods på bane – åtte prosents økning hittil i år - Bane NOR
Godstrafikken på jernbane øker. Og interessen er sterkt stigende: Godsselskapene har søkt om å få frakte 30 prosent mer varer med tog neste år.