Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Reduserte klimagassutslipp, mindre kø og bedre trafikksikkerhet på vei, og fravær av både svevestøv og mikroplast. Ja, mer gods på bane har flere fordeler. I fjor var økningen på 12 prosent, hittil i år er den på 8 prosent, melder @BaneNOR, se: https://t.co/2CELxxfWuH https://t.co/kPW7SUIc33

Postet:
2022-09-01 11:00:37

Delt innhold:
Stadig mer gods på bane – åtte prosents økning hittil i år - Bane NOR
Godstrafikken på jernbane øker. Og interessen er sterkt stigende: Godsselskapene har søkt om å få frakte 30 prosent mer varer med tog neste år.