Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Helse- og omsorgsdepartementet har oppnemnd ny vitskapskomité for mat og miljø. Komiteen skal utarbeide uavhengige vitskapelege risikovurderingar av forhold som har betydning for helsemessig trygg mat. \nhttps://t.co/Tj0nIk8pwv

Postet:
2022-08-29 15:27:16

Delt innhold:
Vitskapskomiteen for mat og miljø – oppnemning av ny komité
Helse- og omsorgsdepartementet har oppnemnd ny vitskapskomité for mat og miljø (VKM). Totalt 123 forskarar er oppnemnd for perioden 1. september 2022 – 31. august 2026.