Person / Aktør:
Arbeids- og sosdep
Arbeids- og sosdep

Innlegg:
Regjeringen er i gang med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering, og arbeids- og inkluderingsminister @MarteMP ønsker dine innspill. Send inn forslag på https://t.co/JQjhsqmnCx https://t.co/MNPeVynbIe

Postet:
2022-08-29 08:57:25

Delt innhold:
Innspill til tiltak mot rasisme og diskriminering
Nå kan du komme med innspill til regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering.