Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes
Bjørnar Moxnes
Parti: R

Innlegg:
Venstresida i Danmark går inn for et tak på husleieøkninger på 4 % - slik skal det gjøres!

Postet:
2022-08-26 19:45:53