Person / Aktør:
Arbeids- og sosdep
Arbeids- og sosdep

Innlegg:
- Regjeringen jobber med hvordan vi kan få flere unge i arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminster @MarteMP \n\nTorsdag besøkte statsråden Kristiansund og fikk lære mer om ulike måter NAV og andre, samarbeider for å få unge i arbeid. https://t.co/j3Kgc7XAn0

Postet:
2022-08-26 14:14:26