Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Et halvt år har gått siden Putin startet sin meningsløse krig mot Ukraina. \n\nDe kjemper en kamp for sin egen selvstendighet og demokrati. De kjemper en kamp for vestlige verdier og fellesskap. Dermed er deres kamp, vår kamp. \n\nVi skal støtte de - med humanitær hjelp og militært utstyr. Vi skal hjelpe de som flykter til Norge. Allerede har over 20 000 flyktninger kommet til Norge. De skal få støtte til å komme raskt ut i arbeid og aktivitet. Barn skal begynne på skole og i barnehage. Forhåpentligvis er de barna Erna og jeg møtte tidligere i år blitt bosatt i en kommune og hatt sin første skoledag. \n\nVi skal fortsette å hjelpe Ukraina. Svikter vi Ukraina, svikter vi vårt felles verdigrunnlag.

Postet:
2022-08-24 12:47:35

Delt innhold:
Et halvt år har gått siden Putin startet sin meningsløse krig mot Ukraina. \n\nDe kjemper en kamp for sin egen selvstendighet og demokrati. De kjemper en kamp for vestlige verdier og fellesskap. Dermed er deres kamp, vår kamp. \n\nVi skal støtte de - med humanitær hjelp og militært utstyr. Vi skal hjelpe de som flykter til Norge. Allerede har over 20 000 flyktninger kommet til Norge. De skal få støtte til å komme raskt ut i arbeid og aktivitet. Barn skal begynne på skole og i barnehage. Forhåpentligvis er de barna Erna og jeg møtte tidligere i år blitt bosatt i en kommune og hatt sin første skoledag. \n\nVi skal fortsette å hjelpe Ukraina. Svikter vi Ukraina, svikter vi vårt felles verdigrunnlag.