Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Politiets nasjonale beredskapssenter betyr mye for vår trygghet 🚓🚔🚁 Her trener beredskapsressursene sammen og gir opplæring til flere ute i politidistriktene. I tillegg forebygger de og håndterer alvorlige trusler og hendelser i samfunnet. \n\nHøyre i regjering sørget for at senteret kom på plass. I tillegg styrket vi politidistriktene med både flere folk, bedre utstyr og mer penger. Spennende å se hvordan senteret har blitt og fungerer på besøk i dag 😊

Postet:
2022-08-24 21:16:49

Delt innhold:
Photos from Mari Holm Lønseth's post