Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
Ina Rangønes Libak er foreslått som ny AUF-leder fra sitt fylkeslag AUF i Akershus. 🌹Dette er sosionomen FrP frykter. 😊

Postet:
2018-06-13 22:38:46

Delt innhold:
AUF i Akershus
I dag valgte representantskapet i AUF i Akershus på 50 delegater å nominere Ina Alvilde Rangønes Libak som lederkandidat til AUFs sentralstyre og Hoda Imad som sentralstyremedlem. Ina har sittet i AUFs sentralstyre siden 2014, og har de to siste årene vært nestleder. Hun har tidligere vært fylkesleder, fylkessekretær og hatt diverse verv både lokalt og på fylkesnivå i AUF. Hennes politiske evner og kunnskap er unik, og hun klarer alltid å se helheten og det medmenneskelige både i politikken og i hverdagen. En idealist uten like. Det mener vi i AUF i Akershus er gode lederegenskaper. Ina har et brennende engasjement for å utjevne de sosiale og økonomiske forskjellene i samfunnet, og å løse den største utfordringen vi står ovenfor i dag, nemlig klimakrisa. Hoda har vært leder for AUF i Akershus siden 2016, og satt i fylkesstyret i AUF i Møre og Romsdal før hun ble aktiv i Akershus. Hodas syn på mennesker, engasjement, politiske tyngde og arbeidskapasitet er mye av grunnen til at AUF i Akershus har blitt det fylkeslaget som det er i dag. Politisk orientert og et stort og sterkt fellesskap. Hun brenner for internasjonal solidaritet, freds- og utviklingspolitikk og inkludering i samfunnet. En ekte idealist og internasjonalist. På vegne av hele AUF i Akershus: gratulerer til dere begge med nominasjonen!