Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
De siste 40 årene har det vært bred internasjonal enighet om at morsmelk er best for spedbarn. Nå presser USA på for endringer. På verdensbasis ville 823.000 barnedødsfall blitt forhindret hvis alle barn fikk morsmelk. Vi må begrense villedende reklame som bidrar til at kvinner i fattige land slutter å gi brystmelk til sine barn. https://www.nrk.no/urix/sterke-reaksjoner-etter-usas-motstand-mot-ammeresolusjon-1.14117975

Postet:
2018-07-09 22:50:57

Delt innhold:
Sterke reaksjoner etter USAs motstand mot ammeresolusjon
USA skal ha truet andre land for å svekke en internasjonal resolusjon som støttet amming. Nå anklages landet for å gå morsmelkprodusentenes ærend.