Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
«Norge står ovenfor et veiskille i fortellingen om 22. juli. Vi må ta bevisste valg om hvordan vi vil gjenfortelle historien til neste generasjon.» Takk Lara Rashid.❤️

Postet:
2018-07-21 09:38:42

Delt innhold:
Det glemte 22. juli
Vi står ovenfor et veiskille i fortellingen om 22. juli. Jeg er bekymret for at viktige perspektiver er i ferd med å bli skjøvet i bakgrunnen.