Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
Ønsket alle AUFere en fortsatt god sommerleir. Spesielt til.Savannah Svebakk-Bøhn og alle andre som er på sommerleir for aller første gang.

Postet:
2018-08-04 12:25:39

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Anniken Huitfeldt