Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Vanskelig å vite sammenhenger mellom valg a studier og studiested, det trengs mer kunnskap. https://t.co/LW3VYPHiM7

Postet:
2022-08-22 15:38:02

Delt innhold:
Studenters motiver for valg av studiested
Rapporten er er sluttproduktet av et oppdrag utført av NIFU på vegne av Kommunal- og di-striktsdepartementet, der begrunnelsen for oppdraget var en mangel på kunnskap om hvilke faktorer studenter legger til grunn ved valg av studiested. Analysen er utf...