Person / Aktør:
Helge Andre Njåstad
Helge Andre Njåstad
Parti: FRP

Innlegg:
@erlendwiborg Det er vel ingen enkeltrepresentanter fra opposisjonspartier i Italia som inngår budsjettforlik med regjeringen mot eget parti sin vilje?

Postet:
2022-08-22 16:00:29