Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
👏🏼👏🏼👏🏼 dette er viktig. Framover vil vi ha bruk for at flere kommer i arbeid. Mange som i dag kan jobbe kommer ikke inn på arbeidsmarkedet fordi det er mangler eller hull i hjelpen de får, eller fordi de blir for alene i søken etter arbeid. \nHTV på GE Healtcare Jan Øyvind Åvik, ledelsen på bedriften, Nav og kommunen v ordfører Even har tatt tak i dette og oppnår gode resultater.

Postet:
2022-08-21 08:19:18

Delt innhold:
Flere hadde gått seg vill i teori-jungelen, andre hadde bommet på skolevalg - fvn.no
Arbeidsledigheten er nå rekordlav og arbeidsmarkedet har ikke nok kvalifisert arbeidskraft. Det er nå eller aldri at det må satses på ulike prosjekter for å få nok kvalifisert arbeidskraft og skape innenforskap.