Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
🔌💰👍🏼 Europas mest omfattende strømstøtte ser ut til å treffe godt. Heldigvis gjorde vi ikke som enkelte partier ønsket, sende like stor pott penger til alle.\nFor Arbeiderpartiet og Senterpartiet var det viktig å få en rettferdig ordning som var sosialt utjevnende, og det fikk vi til sammen med Sosialistisk Venstreparti.\nOrdningen skal evalueres og da skal vi se om det er behov for justeringer.

Postet:
2022-08-19 07:50:29

Delt innhold:
Strømstøtten har blitt godt mottatt: Bare to av ti er misfornøyd
56 prosent av de som har gjort seg opp en mening om regjeringens strømstøtte er fornøyd med ordningen, viser en undersøkelse som Opinion har utført for LO.