Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Levekåra til studentene sier at de fleste har det bra, men for mange strever blant annet psykisk. https://t.co/0bCPrABjhW

Postet:
2022-08-19 09:25:48

Delt innhold:
– Tallene viser at de aller fleste studentene har det bra
Levekårsundersøkelsen blant studentene viser at de aller fleste har det bra og opplever få problemer, men at særlig de yngste fulltidsstudentene og studenter med barn sliter mer.