Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Regjeringa kartlegger kompetansebehov og vil utvikle kompetansepolitikken gjennom Utsynmeldinga #kompetansereform #lærehelelivet #livslanglæring #helelandet https://t.co/hj7WjfYFfi

Emneknagger:

Postet:
2022-08-19 09:26:52

Delt innhold:
Regjeringen skal legge frem en melding om fremtidens kompetansebehov
Regjeringen vil kartlegge behovet for kompetanse i arbeidslivet. Målet er å dekke arbeids- og samfunnslivets kompetansebehov fremover, og sørge for at innbyggerne i hele landet har tilgang til relevant utdanning. Ikke siden før finanskrisen har det vær...