Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Regjeringen nedsetter et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen slik at alle får en fastlege å gå til og gjøre den bærekraftig over tid.\n\nhttps://t.co/1TuIcIidhE

Postet:
2022-08-11 14:47:13

Delt innhold:
Ekspertutvalg skal gjennomgå fastlegeordningen
Regjeringen nedsetter et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen slik at alle får en fastlege å gå til og gjøre den bærekraftig over tid.