Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Regjeringa har no oppretta eit utval som skal utarbeide og vurdere forslag som kan sikre at tannhelsetenestene blir likestilte med andre helsetenester.\n\nhttps://t.co/Eak8dqrkhO https://t.co/HaIXjJZARF

Postet:
2022-08-12 13:47:16

Delt innhold:
Oppnemning av utval som skal gjennomgå tannhelsefeltet
Regjeringa har oppnemnd eit utval som skal gå gjennom tannhelsefeltet. Utvalet blir leia av tidlegare fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.