Person / Aktør:
Kathy Lie på Tinget
Kathy Lie på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Tiden for utsettelser og løftebrudd må være forbi!!!

Postet:
2022-08-11 13:40:45

Delt innhold:
Jonas, det holder rett og slett ikke
Ringeriksbanen vil kanskje ikke ha så stor betydning for Drammen, der banen går i dag. Men tiden for utsettelser og løftebrudd må være forbi.