Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
👍🏼 hva er årsaken og hva har regjeringen gjort? Noe av det finner du her.

Postet:
2022-08-12 11:18:48

Delt innhold:
❓ Hvorfor er strømmen så dyr?\n\nDe to viktigste årsakene er:\n• På grunn av krigen i Ukraina har Putin strupet gassleveransene til Europa som fører til knapphet på energi.\n• Så fører en tørr sommer i Sør-Norge til at det er lav fyllingsgrad i vannmagasinene i sør.\n\nTidligere, som da vi hadde en tørr sommer i 2019, har vi kunnet importere rimeligere kraft fra Europa. Men nå mangler hele Europa energi grunnet krigen i Ukraina.\n\n❓ Hva har Ap/Sp-regjeringen gjort?\n\n• Innført en strømstøtteordning som gjør at staten tar 80 prosent av regningen når strømprisen er over 70 øre per kilowattime, og 90 prosent fra september. En normal familie i Sørvest-Norge (Prisområde NO2) med et forbruk på 20 000 kWh/år har så langt i år spart 11 400 kroner.\n\n• Frivillige organisasjoner og landbruket har en tilsvarende ordning. I tillegg har vi økt bostøtten, gitt ekstra støtte til studenter og bevilget mer penger til kommunene for å hjelpe husholdninger som er spesielt utsatt.\n\n• Gitt kraftprodusentene tydelig beskjed om at fyllingsgraden må opp. De må nå rapportere ukentlig på hvordan de bruker vannmagasinene. Det fungerer. Vi har nå mer vann i magasinene enn det prognosene før sommeren antydet.\n\n• Lansert ambisiøse planer for havvindutbygging, åpnet for mer vindkraft på land, økt investeringene i vannkraft.\n\n❓ Hva gjør Ap nå?\n\nPå kort sikt skal vi hjelpe vanlige folk med å betale høye strømregninger så lenge strømprisen er uakseptabelt høye.\n\nGjennom sommeren har vi jobbet med modeller for å hjelpe delene av næringslivet som blir hardest rammet. Nå lytter vi til partene, og ser om vi kan treffe mulige ordninger som kan hjelpe bedriftene allerede i høst.\n\nPå lang sikt skal vi sørge for at billig, fornybar kraft igjen skal bli et fortrinn for Norge. Det får vi til ved å bygge ut mer fornybar kraft, mer strømnett og få mer effektiv bruk av energien vår.\n\nDu finner flere spørsmål og svar her: https://www.arbeiderpartiet.no/aktuelt/sporsmal-og-svar-om-stromsituasjonen/