Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Dagens næringsliv angrep Frps energipolitikk på lederplass og påsto vi hadde kastet kalkulatoren ut vinduet.\n\nProblemet var bare at DN ikke engang hadde prestert å legge enkle basale regnestykker til grunn for angrepet engang. De regnet 1,5 måneders kraftinntekter, mot 12 måneders strømstøtte. Når man bommer på slikt, så er det ikke rart man ikke får regnestykket til å gå opp.\n\nNår man regner skikkelig, som oss, da blir situasjonen en helt annen.\n\nSkrev et tilsvar til avisen hvor jeg angrep det dårlige lederinnlegget deres, men ser de har kutta avsnittet hvor jeg skolerer dem. \n\nUnder er derfor hele leserinnlegget som gir det fulle bildet, og bilde av det vesentligste som ble utelatt. Dns forkortede versjon av mitt innlegg her :\n\nhttps://www.dn.no/innlegg/kan-dn-regne/2-1-1275730 \n\nHele innlegget her:\nKan DN regne?\n\nDagens Næringsliv angriper i gårsdagens leder FrP for å ha kastet kalkulatoren ut av vinduet. Ikke bare er dette flåsete retorikk, men basert på nivået på lederen, ser DN ut til å ha glemt noe så grunnleggende som at det finnes to sider av et regnestykke. Der man har utgifter, har man i de aller fleste tilfeller også inntekter, spesielt når man snakker om energiregnestykker. Det velger DN av uforståelige grunner å se helt bort fra i sin kommentar. \n\nHistorisk har norsk rimelig, ren og stabil vannkraft kommet norske strømkunder, husholdninger, industrien og næringslivet til gode i over 100 år. Vårt land, våre industrisamfunn og deler av vår nåværende konkurransekraft er tuftet på tilgangen til rimelig og ren kraft. De siste ti årene har prisen i gjennomsnitt vært 30 øre/kWt. Hos enkelte kommentatorer virker dessverre historieforståelsen og historiske priser å være glemt, og det virker ikke som de forstår strømmens betydning for landet vårt. \n\nFrP foreslo allerede i november i fjor å regulere og begrense krafteksporten med tanke på fyllingsgrad, for å sikre forsyningssikkerheten og normalisere prisene. Forslaget fikk ikke støtte verken fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller Høyre. Siden den gang har derimot Ap og Sp laget en blåkopi av FrPs forslag, og presenterer det som sitt eget, samtidig som de påstår at vårt identiske forslag var uansvarlig. \n\nDersom regjeringen hadde støttet FrPs forslag i fjor høst, hadde Norge med stor sannsynlighet hatt høyere grad av forsyningssikkerhet nå, samt mer normale priser. \n\nMen siden det ikke skjedde, er vi i den situasjonen at sommerprisene nå i juli er det mangedobbelte av hva norske strømkunder historisk har betalt i de dyreste vintermånedene. På Sørlandet som jeg representerer på Stortinget, har prisen i juli måned i gjennomsnitt vært 330 øre kWt, her hvor eksportkablene til England og Tyskland går. Når vi vet produksjonskostnaden på denne strømmen ligger i området 5-15 øre pr kWt, forstår man at avansen nå er ekstrem.\n\nDette gjelder selvfølgelig også for kraften som produseres i resten av de sørlige regioner. Prisene i Nord er derimot lav, men de får heller ikke strømstøtte. \n\nLa oss for enkelhets skyld også bruke DNs tall på kostnaden ved FrPs forslag om en pris på strøm på maks 50 øre/kWt, altså 100 prosent strømstøtte over 50 øre. 150 milliarder er prisen ifølge DN, som mener refundering av kraftinntekter vil være veldig inflasjonsdrivende. DN mener også det motsatte når det passer seg, at høye kraftpriser driver inflasjonen opp. Når man vet at staten og det offentlige eier i underkant av 95 prosent av all kraftproduksjon i Norge, forstår man at inntektene for staten og det offentlige må være enda høyere enn tallene DN presenterte for utgiftene. \n\nKraftprodusentene har historisk tjent mange milliarder da prisene var 30 øre/kWt, og vil selvfølgelig også gjøre det hvis prisen er maksimalt 50 øre, som jo er 60 prosent høyere enn historisk gjennomsnitt. \nDet FrP foreslår er ikke å hente penger fra oljefondet for å dele ut til innbyggerne, men derimot å refundere deler av de ekstremt høye inntektene det offentlige får fra kraftsalg i disse dager. \n\nI samme ånd som DNs regnestykke for kostnadene bruker vi derimot også helårseffekt for inntektene, og anslår kraftinntektene til å være rundt 200 milliarder kroner i år. Inntektene må jo være høyere enn utgiftene, siden strømstøtten først inntreffer fra 50 øre. FrP foreslår med andre ord å refundere 150 milliarder kroner av pengene innbetalt av strømkundene. Vi trykker ikke ikke nye penger, vi tilfører ikke økonomien mer, vi avstår derimot litt inntekter for staten, reduserer prisdrivingseffekten på energi, reduserer inflasjons- og rentepresset, og lar folk og næringsliv beholde litt mer av surt opptjente midler. \n\nVi foreslår altså å la folk få beholde litt mer av sine egne penger, og dekke det inn ved å bruke noe av de enorme ekstrainntektene. Inndekningen finnes i de ekstreme kraftinntektene til staten, forskuttering av neste års kraftutbytter, samt i å korrigere rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner som har ekstreme kraftinntekter fra eierskap i kraftproduksjonsselskaper.\n\nDet er uforståelig at en «næringslivsavis» som DN kan få seg til å presentere et regnestykke som ikke tar med den største og viktigste faktoren, nemlig kraftinntektene, og unnlater å bruke helårseffekter på inntektene, men derimot gjør det på utgiftene. Basert på denne syltynne suppen angriper DN et politisk parti med noe som ikke bare ville vært flaut hvis det kom fra en tabloidavis, men som er skivebom når det kommer fra en avis som påstår de er eksperter på økonomi og næringsliv. Kort sagt: Dette blir bare for dumt, DN!

Postet:
2022-08-10 20:44:31

Delt innhold:
Dagens næringsliv angrep Frps energipolitikk på lederplass og påsto vi hadde kastet kalkulatoren ut vinduet.\n\nProblemet var bare at DN ikke engang hadde prestert å legge enkle basale regnestykker til grunn for angrepet engang. De regnet 1,5 måneders kraftinntekter, mot 12 måneders strømstøtte. Når man bommer på slikt, så er det ikke rart man ikke får regnestykket til å gå opp.\n\nNår man regner skikkelig, som oss, da blir situasjonen en helt annen.\n\nSkrev et tilsvar til avisen hvor jeg angrep det dårlige lederinnlegget deres, men ser de har kutta avsnittet hvor jeg skolerer dem. \n\nUnder er derfor hele leserinnlegget som gir det fulle bildet, og bilde av det vesentligste som ble utelatt. Dns forkortede versjon av mitt innlegg her :\n\nhttps://www.dn.no/innlegg/kan-dn-regne/2-1-1275730 \n\nHele innlegget her:\nKan DN regne?\n\nDagens Næringsliv angriper i gårsdagens leder FrP for å ha kastet kalkulatoren ut av vinduet. Ikke bare er dette flåsete retorikk, men basert på nivået på lederen, ser DN ut til å ha glemt noe så grunnleggende som at det finnes to sider av et regnestykke. Der man har utgifter, har man i de aller fleste tilfeller også inntekter, spesielt når man snakker om energiregnestykker. Det velger DN av uforståelige grunner å se helt bort fra i sin kommentar. \n\nHistorisk har norsk rimelig, ren og stabil vannkraft kommet norske strømkunder, husholdninger, industrien og næringslivet til gode i over 100 år. Vårt land, våre industrisamfunn og deler av vår nåværende konkurransekraft er tuftet på tilgangen til rimelig og ren kraft. De siste ti årene har prisen i gjennomsnitt vært 30 øre/kWt. Hos enkelte kommentatorer virker dessverre historieforståelsen og historiske priser å være glemt, og det virker ikke som de forstår strømmens betydning for landet vårt. \n\nFrP foreslo allerede i november i fjor å regulere og begrense krafteksporten med tanke på fyllingsgrad, for å sikre forsyningssikkerheten og normalisere prisene. Forslaget fikk ikke støtte verken fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller Høyre. Siden den gang har derimot Ap og Sp laget en blåkopi av FrPs forslag, og presenterer det som sitt eget, samtidig som de påstår at vårt identiske forslag var uansvarlig. \n\nDersom regjeringen hadde støttet FrPs forslag i fjor høst, hadde Norge med stor sannsynlighet hatt høyere grad av forsyningssikkerhet nå, samt mer normale priser. \n\nMen siden det ikke skjedde, er vi i den situasjonen at sommerprisene nå i juli er det mangedobbelte av hva norske strømkunder historisk har betalt i de dyreste vintermånedene. På Sørlandet som jeg representerer på Stortinget, har prisen i juli måned i gjennomsnitt vært 330 øre kWt, her hvor eksportkablene til England og Tyskland går. Når vi vet produksjonskostnaden på denne strømmen ligger i området 5-15 øre pr kWt, forstår man at avansen nå er ekstrem.\n\nDette gjelder selvfølgelig også for kraften som produseres i resten av de sørlige regioner. Prisene i Nord er derimot lav, men de får heller ikke strømstøtte. \n\nLa oss for enkelhets skyld også bruke DNs tall på kostnaden ved FrPs forslag om en pris på strøm på maks 50 øre/kWt, altså 100 prosent strømstøtte over 50 øre. 150 milliarder er prisen ifølge DN, som mener refundering av kraftinntekter vil være veldig inflasjonsdrivende. DN mener også det motsatte når det passer seg, at høye kraftpriser driver inflasjonen opp. Når man vet at staten og det offentlige eier i underkant av 95 prosent av all kraftproduksjon i Norge, forstår man at inntektene for staten og det offentlige må være enda høyere enn tallene DN presenterte for utgiftene. \n\nKraftprodusentene har historisk tjent mange milliarder da prisene var 30 øre/kWt, og vil selvfølgelig også gjøre det hvis prisen er maksimalt 50 øre, som jo er 60 prosent høyere enn historisk gjennomsnitt. \nDet FrP foreslår er ikke å hente penger fra oljefondet for å dele ut til innbyggerne, men derimot å refundere deler av de ekstremt høye inntektene det offentlige får fra kraftsalg i disse dager. \n\nI samme ånd som DNs regnestykke for kostnadene bruker vi derimot også helårseffekt for inntektene, og anslår kraftinntektene til å være rundt 200 milliarder kroner i år. Inntektene må jo være høyere enn utgiftene, siden strømstøtten først inntreffer fra 50 øre. FrP foreslår med andre ord å refundere 150 milliarder kroner av pengene innbetalt av strømkundene. Vi trykker ikke ikke nye penger, vi tilfører ikke økonomien mer, vi avstår derimot litt inntekter for staten, reduserer prisdrivingseffekten på energi, reduserer inflasjons- og rentepresset, og lar folk og næringsliv beholde litt mer av surt opptjente midler. \n\nVi foreslår altså å la folk få beholde litt mer av sine egne penger, og dekke det inn ved å bruke noe av de enorme ekstrainntektene. Inndekningen finnes i de ekstreme kraftinntektene til staten, forskuttering av neste års kraftutbytter, samt i å korrigere rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner som har ekstreme kraftinntekter fra eierskap i kraftproduksjonsselskaper.\n\nDet er uforståelig at en «næringslivsavis» som DN kan få seg til å presentere et regnestykke som ikke tar med den største og viktigste faktoren, nemlig kraftinntektene, og unnlater å bruke helårseffekter på inntektene, men derimot gjør det på utgiftene. Basert på denne syltynne suppen angriper DN et politisk parti med noe som ikke bare ville vært flaut hvis det kom fra en tabloidavis, men som er skivebom når det kommer fra en avis som påstår de er eksperter på økonomi og næringsliv. Kort sagt: Dette blir bare for dumt, DN!