Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
@muligensMattis @tkberger Hei, les gjerne saken! Dette er snakk om støtteordninger for å gjøre boliger mer energieffektive. Det må bli tilgjengelig og mulig for alle, ikke for noen få, som i dag.

Postet:
2022-08-08 15:42:54