Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
I dagens Aftenbladet går hotelldirektør i Quality Airport Hotel Stavanger, Lars Øyvind Roalkvam, ut mot regjeringens forslag til begrensninger i innleie. \n\nFra høsten og frem mot jul går de inn i sin mest hektiske periode. «For større hoteller som arrangerer kurs og konferanser, er det krevende å komme seg gjennom et helt driftsår uten ekstra bemanning. Man tyr ikke til innleie fordi man vil, men fordi man må», sier han. Han frykter at de i ytterste konsekvens må si nei til arrangementer fordi de ikke har tilstrekkelig personale. \n\nRoalkvam er ikke alene. \n\nMange bedriftsledere er med rette bekymret for det regjeringen nå holder på med. Det er dessverre ikke oppløftende å lese statssekretærens svar i saken, og det vitner om en manglende forståelse av norsk arbeidsliv: \n«I følge statssekretær Nancy Herz i arbeids- og inkluderingsdepartementet er hensikten med forslagene å legge til rette for at arbeidstakere i større grad skal få direkte ansettelser i stedet for å være innleid. –Forslagene i seg selv vil ikke gi redusert tilgang på arbeidskraft, men er ment å ha betydning for hvordan virksomhetene knytter til seg ansatte. Innstrammingene vil også gjøre det lettere å rekruttere flere unge fordi trygge jobber er mer attraktive, uttrykker hun. Regjeringens mål med forslagene er å skape grunnleggende endringer i hvordan arbeidstakere er tilknyttet arbeidsmarkedet.»\n\nSelvfølgelig vil forslagene påvirke bedriftenes tilgang på arbeidskraft, og det vil være dramatisk for arbeidsmarkedet som tross alt trenger en viss grad av fleksibilitet. \n\nMan skulle tro at det sto svært dårlig til i norsk arbeidsliv og at de fleste slet med å få fast ansettelse. Sannheten er at det store flertallet er fast ansatt allerede i dag, samtidig som de fleste melder tilbake om at de trives på jobb. \n\nFlertallet av arbeidsgiverne er også opptatt av å ha faste ansatte, da det betaler seg i lengden. Samtidig er det tider gjennom et år, eller prosjekter, som gjør at bedrifter får ekstraordinære behov for arbeidskraft. Det løses ikke gjennom faste ansettelser. Da trengs innleie og midlertidige stillinger. Man blir ikke en dårligere arbeidsgiver av å benytte seg av dette. Snarere tvert imot. \n\nFor konsekvensene ved regjeringens innstramminger vil snarere bli at færre kommer ut i arbeidslivet, flere blir midlertid ansatt, og flere vil bli permitterte. Det fører til mer utrygghet både for bedriftene og for folk som jobber der. \n\nDet parodiske med hele innstrammingen er at regjeringen har sett det nødvendig å gi et unntak for jordbruksforetak, da konsekvensene ikke er godt nok kjent og det antagelig er behov for særregulering. Senterpartiet har tydeligvis vunnet en liten seier, samtidig som de sender en klar melding til bedriftsledere over det ganske land. Arbeidslivspolitikken vår er satt ut til Ap, ført an av LO. \n\nOg er du ikke bonde må du regne med å bli skåret over samme kam som bygg- og anleggsbransjen i Oslo-området. \n\nJeg gremmes over at de antagelig slipper unna med dette.

Postet:
2022-08-08 13:01:34

Delt innhold:
I dagens Aftenbladet går hotelldirektør i Quality Airport Hotel Stavanger, Lars Øyvind Roalkvam, ut mot regjeringens forslag til begrensninger i innleie. \n\nFra høsten og frem mot jul går de inn i sin mest hektiske periode. «For større hoteller som arrangerer kurs og konferanser, er det krevende å komme seg gjennom et helt driftsår uten ekstra bemanning. Man tyr ikke til innleie fordi man vil, men fordi man må», sier han. Han frykter at de i ytterste konsekvens må si nei til arrangementer fordi de ikke har tilstrekkelig personale. \n\nRoalkvam er ikke alene. \n\nMange bedriftsledere er med rette bekymret for det regjeringen nå holder på med. Det er dessverre ikke oppløftende å lese statssekretærens svar i saken, og det vitner om en manglende forståelse av norsk arbeidsliv: \n«I følge statssekretær Nancy Herz i arbeids- og inkluderingsdepartementet er hensikten med forslagene å legge til rette for at arbeidstakere i større grad skal få direkte ansettelser i stedet for å være innleid. –Forslagene i seg selv vil ikke gi redusert tilgang på arbeidskraft, men er ment å ha betydning for hvordan virksomhetene knytter til seg ansatte. Innstrammingene vil også gjøre det lettere å rekruttere flere unge fordi trygge jobber er mer attraktive, uttrykker hun. Regjeringens mål med forslagene er å skape grunnleggende endringer i hvordan arbeidstakere er tilknyttet arbeidsmarkedet.»\n\nSelvfølgelig vil forslagene påvirke bedriftenes tilgang på arbeidskraft, og det vil være dramatisk for arbeidsmarkedet som tross alt trenger en viss grad av fleksibilitet. \n\nMan skulle tro at det sto svært dårlig til i norsk arbeidsliv og at de fleste slet med å få fast ansettelse. Sannheten er at det store flertallet er fast ansatt allerede i dag, samtidig som de fleste melder tilbake om at de trives på jobb. \n\nFlertallet av arbeidsgiverne er også opptatt av å ha faste ansatte, da det betaler seg i lengden. Samtidig er det tider gjennom et år, eller prosjekter, som gjør at bedrifter får ekstraordinære behov for arbeidskraft. Det løses ikke gjennom faste ansettelser. Da trengs innleie og midlertidige stillinger. Man blir ikke en dårligere arbeidsgiver av å benytte seg av dette. Snarere tvert imot. \n\nFor konsekvensene ved regjeringens innstramminger vil snarere bli at færre kommer ut i arbeidslivet, flere blir midlertid ansatt, og flere vil bli permitterte. Det fører til mer utrygghet både for bedriftene og for folk som jobber der. \n\nDet parodiske med hele innstrammingen er at regjeringen har sett det nødvendig å gi et unntak for jordbruksforetak, da konsekvensene ikke er godt nok kjent og det antagelig er behov for særregulering. Senterpartiet har tydeligvis vunnet en liten seier, samtidig som de sender en klar melding til bedriftsledere over det ganske land. Arbeidslivspolitikken vår er satt ut til Ap, ført an av LO. \n\nOg er du ikke bonde må du regne med å bli skåret over samme kam som bygg- og anleggsbransjen i Oslo-området. \n\nJeg gremmes over at de antagelig slipper unna med dette.