Person / Aktør:
Jorodd Asphjell
Jorodd Asphjell
Parti: AP

Innlegg:

Postet:
2022-08-07 12:03:27

Delt innhold:
Om kapasitetsutfordringer i skolene på Orkanger: \n\nI dagens lokalavis lanserer Arild Røland (SP) forslag om at Orkanger-elever for en midlertidig periode skal få sitt skoletilbud på Krokstadøra og i Lensvik. For oss i Orkland AP er det viktig å presisere at dette er en tilnærming Røland lanserer for egen del og er ikke flertallsgruppa (AP/SP/KrF) sin politikk. \n\nOrkland AP står fast på det som flertallsgruppa har lagt et løp for: \n\n🌹Vi har nylig bevilget penger til ombygging av svømmehallarealet. Orkland AP mener det bør bygges om til undervisningsareal, det vil avhjelpe situasjonen en del, som midlertidig løsning, sammen med brakkeriggen som nå etableres ved ungdomsskolen. \n\n🌹Vi har nylig bevilget penger til et utredningsarbeid for å finne de varige løsningene for Orkangerskolene. \n\nKommunestyret har vedtatt at kommunedirektøren i løpet av 2022 skal belyse kapasitetsutfordringene ved Orkangerskolene nærmere og lansere tiltak og strategier ut fra en forutsetning om at elevtallene vil ligge på et høyere nivå enn prognosene så langt har vist. \n\nKortsiktige løsninger her og nå må basere seg på at elevene skal få sitt undervisningstilbud i eget nærmiljø, og skolen uttaler selv at dette er de i ferd med å løse på en akseptabel måte. Selv om disse løsningene slett ikke er ideell, er det langt bedre enn å frakte elever til skoler langt fra eget lokalsamfunn. \n\nOrkland AP var med å sikre at ungdomsskolen på Krokstadøra ble opprettholdt. Selvsagt skal også alle elever på Orkanger få sitt skoletilbud i egen skolekrets!