Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Kommet inn fra rekefisketuren med Lennart Danielsen og skuten Vågan. Jeg håper vi har klart å få fram hvor alvorlig situasjonen er for kystfiskerne, og at drivstoffavgifter og co2 avgifter må kuttes slik at ikke bransjen går konkurs, og to tusen arbeidsplasser tapes i sør, i tillegg til stor lokal verdiskaping og kystkulturen.\nForhåpentligvis fikk representantene fra AP og SP som var med på turen, med seg budskapet!

Postet:
2022-08-05 14:30:25