Person / Aktør:
Bjørnar Skjæran
Bjørnar Skjæran
Parti: AP

Innlegg:
🌹 Takk til Risørs strålende ordfører, til festivalsjefen, arrangementskomiteen og fylkesordføreren for en kjempedag på RiRisør Trebåtfestival | Risør Wooden Boat Festival🌹 Og takk til alle de trivelige folkene vi fikk møte! Håper dere får fine dager med trebåtene og kystkulturen i sentrum. \n\n🌹 Jeg fikk æren av å holde åpningstalen. Til dere som er opptatt av kystkultur:\nHer er talen:\n\nKjære alle sammen,\n \nNår jeg er ute i verden, forteller jeg ofte om Norge som havnasjon. Jeg forteller om fiskeriene og havbruksnæringa, om kunnskapen og forvaltningen, om historien vår og teknologien vår, \n– om havvind og hydrogen og grønn skipsfart – om hvordan vi leder an mot ei fremtid der vi bruker havet på stadig nye og smartere måter.\n \nIngenting av dette ville vært mulig uten trebåten. Den er noe av det stolteste i vår historie og tradisjon, og har lagt hele grunnlaget for Norge som både fiskeri- og skipsfartsnasjon. Uten trebåten, ville vi verken vært sjøfarere eller fiskere. Uten trebåten, ville vi ikke vært den kyst- og havnasjonen vi er i dag.\n \nMen det er også en annen side av dette, og det er gleden av å være på sjøen. Det er få som liker seg så godt på vannet som oss nordmenn. Anslagsvis én million fritidsbåter sier sitt. Kyst- og båtkulturen vår er ganske unik. Og ikke noe sted ser vi den så flott som her i Risør når havna er full av vakre trebåter. Og bare for å ha det sagt – det kommer fra en som har levd hele sitt liv på Helgelandskysten, og som har vært noen turer på havet i bindalsfæring. Eller Nordlandsbåten,\nsom den er mest kjent som.\n\nAt trebåten står så sterkt langs hele kysten, er bare enda et bevis på posisjonen den har i både vår tradisjon og historie. \n \nDenne festivalen er viktig, den handler om identitet og verdier: en kulturarv som vi også skal bygge videre på.\n–For denne arven bærer i seg en naturlig følelse for egenverdien til kysten og kystkulturen.\n\nOg så er det jo slik at båtliv handler om kvalitetstid.\n \nDet fine er hvordan disse tingene henger sammen. Når jeg ser ut over havnen her, tenker jeg at i trebåt kommer kvalitetstiden av seg selv.\n \nMen jeg tenker også på hvordan trebåtkulturen kan være et forbilde når vi tenker bærekraft og sjøvett, når vi tenker hensyn og sikkerhet til sjøs.\n \nMed én million fritidsbåter, følger millioner av gode og dårlige avgjørelser på sjøen.\nVi vet alle sammen at havet kan være både innbydende og brutalt. Derfor er det viktig å være ansvarlige og vise hensyn.\n \nVi må innse at fart, promille, dårlig kunnskap og mangelfullt utstyr kan ha store konsekvenser.\n \nDerfor er det også fartsgrenser til sjøs.\nI tillegg stilles det krav til båtførerbevis, flyteutstyr og promillegrense. Og fra og med 1. juni 2023 vil det også være krav om høyhastighetsbevis for fører av motordrevet fritidsbåt som kan oppnå hastighet på over 50 knop.\n \nMen det handler ikke bare om regler, det handler også om holdninger.\nKystkulturen har alltid satt sjøvett i sentrum. Men fremdeles skjer det for mange ulykker, noe vi dessverre alt for ofte blir minnet om. Derfor har vi en nullvisjon om ingen omkomne eller hardt skadde ved bruk av fritidsbåter. Jeg vil berømme den forrige regjeringen for at de tok initiativ til det. \n\nJeg har også tidligere i år gitt Sjøfartsdirektoratet i oppdrag å utarbeide det faglige grunnlaget knyttet til etablering av en nullvisjon også for næringsfartøy. Dette har vi mottatt, og vi skal nå se nærmere på dette og hvordan vi skal gå videre for å unngå dødsulykker og alvorlige arbeidsulykker til sjøs. \n\nFor det er mer vi kan gjøre. \nIkke minst når det gjelder holdninger.\nEtt liv tapt på sjøen er ett for mye. I det ligger et felles ansvar for alle som bruker sjøen.\n*\nEn annen visjon som jeg har lyst til å nevne når jeg ser ut over havna her i dag, er fremtidens grønne Norge. For jeg synes det løper en tråd av bærekraft fra de gamle trebåtene her til de fantastiske elektriske fritidsbåtene som lages i Norge i dag.\n \n \nDen nye generasjonen av stille, utslippsfrie båter symboliserer hvordan det grønne skiftet gjør seg gjeldende på stadig nye felt. Hvordan omstillingen også ligger i hendene på vanlige folk. \n \nJeg registrerer at Risør kommune har ambisjoner om å gå i front innen lystbåt-elektrifisering. Det er inspirerende, og jeg vil gratulere ordføreren med beslutningen!\nDet peker mot hvordan vi sammen kan jobbe for å sette likhetstegn mellom den verdifulle kystkulturen og grønn omstilling.\n \nOg båter som tar hensyn til klima og miljø, må sees i sammenheng med hvordan vi tar hensyn til hverandre på sjøen, og tar hensyn til sjøen selv.\n \nVi vet alle at gode avgjørelser er viktige på havet. Men det gjelder ikke bare sikkerhet, det gjelder også alt vi kan gjøre for å bevare den levende kysten som den utrolige ressursen den er.\n– Som den fantastiske arenaen den er, spesielt nå på sommeren. \n\nVi vet mer enn før om havets og kystens tilstand. I det ligger et større ansvar. Vi kan ikke betrakte sjøen som en avfallsplass som sluker alle spor. Det er motsatt, vår aktivitet setter spor i havet, i mange tilfeller mer enn på land.\n \nDerfor må vi alle sammen sørge for trå varsomt; rydde opp etter oss, bruke ordningene for resirkulering og innrapportering av tapt utstyr, følge reglene, vise hensyn, bruke sunt vett og ikke minst huske vårt sjøvett.\n \nMed det ønsker jeg alle herlige dager, i havn og til sjøs.\n \nTakk for oppmerksomheten, og lykke til med herlige dager i vakre Risør!

Postet:
2022-08-04 22:39:06

Delt innhold:
এই কনটেন্টটি এই মূহুর্তে পাওয়া যাচ্ছে না
এটা যখন ঘটে তখন তা মূলত শুধুমাত্র লোকেদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সাথে শেয়ার করার, এটা কে দেখতে পাবে তা পরিবর্তন করার অথবা মুছে দেওয়ার কারণে হয়।