Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Regjeringa leverer! 🍀🎉\n\n- Fra høsten reduseres maksprisen i barnehage med 2800 kroner i året 🎊\n- Barnefamilier vil få tilbud om gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger 👫\n- Ordninga med brillestøtte for barn blir utvida med virkning fra 1. august. Regjeringa har foreslått en ny ordning som vil gjøre at langt flere barn enn før vil få støtte til briller! 👓

Postet:
2022-08-04 20:00:03