Person / Aktør:
Nikolai Astrup
Nikolai Astrup
Parti: H

Innlegg:
Høyre er for en strømstøtteordning som monner for husholdninger, og bedrifter som trenger det, men mot tiltak som risikerer å gjøre vondt verre, som makspris. Det hviler et tungt ansvar på staten med å omfordele ekstraordinært høye inntekter tilbake til folk og bedrifter.

Postet:
2022-08-03 13:01:40