Person / Aktør:
Kathy Lie på Tinget
Kathy Lie på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Gratis SFO er en genial velferdsreform. Vi omfordeler penger fra den økonomiske eliten til barnefamiliene, samtidig som vi inkluderer de som har stått utenfor. SV har kjempet frem at førsteklassingene får 12 timer gratis SFO per uke fra 1. august. Hver familie sparer i gjennomsnitt 20 500 kroner i året. Til sammen nasjonalt sparer foreldre med barn på 1. trinn 111, 9 millioner kroner. Vi gratulerer med gratis SFO!

Postet:
2022-08-01 14:31:01

Delt innhold:
Gratis SFO er en genial velferdsreform. Vi omfordeler penger fra den økonomiske eliten til barnefamiliene, samtidig som vi inkluderer de som har stått utenfor. SV har kjempet frem at førsteklassingene får 12 timer gratis SFO per uke fra 1. august. Hver familie sparer i gjennomsnitt 20 500 kroner i året. Til sammen nasjonalt sparer foreldre med barn på 1. trinn 111, 9 millioner kroner. Vi gratulerer med gratis SFO!