Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
🔌💡💦🌊 Jeg får en del spørsmål om strømstøtteordningen regjeringen har innført. Her er en enkel oversikt, oppsummert, og mer kan leses i vedlegget:\n\n📌 80% av pris over 70 øre dekkes av ordningen inntil 5000kwh\n\n📌 el avgiften kutta til ut desember, 1,5/KWh \n\n📌 750 mill til strømstøtte Enova (private og næringsliv) 100 av disse skal gå til strømstøtte i kommunale boliger\n\n📌 utvidet bostøtte tom juni, pluss fra november tom Jan -23\n\n📌 300 mill til kommunene for å dekke økte strømutgifter til folk som får sosialtrygd\n\n📌 strømstipend til studenter 3000 kr i tillegg til den ordinære strømstøtten tilbhusholdninger\n\n📌 480 mill til midlertidig tilskuddsordning til idrettslag og foreninger til mars -23\n\n📌 500 mill til støtte til jordbruks- og veksthusnæringen\n\nEn god sosialdemokratisk innretning på dette. Flere næringer melder om store utfordringer knytta til strømprisene. Vi har en situasjon som sannsynlig vil vare i flere år både for husholdninger og næringslivet. Derfor er det viktig at de løsningene som kommer må utarbeides sammen med partene i arbeidslivet.

Postet:
2022-07-31 15:27:43

Delt innhold:
Regjeringens strømtiltak
Regjeringen har innført en rekke midlertidige støtteordninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene gjennom vinteren. Her får du en oversikt over alle støtteordningene og hvor mye som er bevilget.