Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Høyere utdanningsminister, tidligere olje og energiminister Borten Moe sier det var åpenbart en feil å underskrive strømkabelavtalene med England og Tyskland i 2012, og at ingen norsk politiker ville skrevet under avtalene med dagens kunnskap. Jeg er enig, og håper ingen norsk politiker er så eu servile at de ville skrevet under avtalene i dag. Regjeringen bør gjøre to ting:\n\n1. Regjeringen har enda ikke startet dialog eller reforhandling av avtalene med England eller Tyskland. Selv om priskrisen har vart i snart 1 år, og kan munne ut i kraftrasjonering til vinteren! Start forhandlinger umiddelbart, og hvis ikke England eller Tyskland går med på endringer, eller å overholde avtalene om kraftutveksling, så si de opp! De har 12 måneders oppsigelsestid. \n\nSett igang og jobb nå!\n\n2. Utred og gransk Statnett og resten av premissleverandørene for kablene og beslutningsgrunnlaget, det er enormt mye som skurrer her! De bommet grassalt i analysen om at de nye kablene kun ville gi en prisøkning på 1 - 3 øre pr kwt, og de bommer like mye med den siste analysen sin om at de to nye kablene kun påvirker prisen med 10%!\n\nSett i gang begge deler nå, for engangsskyld vis handlekraft støre regjeringen.

Postet:
2022-07-31 13:01:23

Delt innhold:
Borten Moe: – Informasjonen vi fikk, var åpenbart feil
Ola Borten Moe mener at ingen norsk politiker ville skrevet under på strømkabelavtalene med Storbritannia og Tyskland gitt dagens kunnskap.