Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, politidirektør Benedicte Bjørnland (Politidirektoratet) og direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sofie Nystrøm møtte pressen om endret trusselvurdering og dataangrep.

Postet:
2022-06-29 17:58:35

Delt innhold:
Pressemøte om endret trusselvurdering og dataangrep