Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Nei til privatisering av fellesarealer, ja til bevaring av strandsonen. Gi en 👍 hvis du er enig!\n\n#strandsonen #strandsonenerforalle #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2022-07-25 19:02:52