Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
Denne uken skriver jeg i VG om sommerferien som er godt i gang. Les gjerne 👇😊\n\nEndelig sommerferie, eller? \n\nIkke bare er lange sommerferier et mareritt for kabalen til småbarnsforeldre, det har store negative konsekvenser for barna også. \n\nDen lange sommerferien er godt i gang, og mange foreldre, meg selv innbefattet, sliter med å legge en feriekabal som går opp. De fleste steder er ferien rundt 8 uker\n lang, men enkelte steder hele 9 uker. Foreldre og foresatte har derimot ikke mer enn 4 uker ferie, og når man skal følge ungene både i vinter- og høstferien, blir det ikke mange ukene igjen på sommeren. \n \nBarnas lange sommerferie er en verkebyll for mange. \nVi må tørre å diskutere lengden på sommerferien til norske elever. Ikke bare fordi det er praktisk umulig for oss foreldre å håndtere denne, men fordi vi vet hva lange ferier kan bety for barn og unge i skolealder. \n \n\nFor det første: Lange ferier fører til\nlæringstap.\n For gjennomsnittseleven kan læringstapet over sommeren tilsvare én måned undervisning, og for vanskeligstilte elever kan det tilsvare hele tre måneder. Altså forsvinner en tredjedel av et skoleår. Multipliser det med 10 år på grunnskolen, så begynner vi å\n snakke om store mengder undervisning. Det gjør at det hvert år må repeteres fagstoff ved starten av skoleåret, og at forskjellene i faglig utgangspunkt øker avhengig av om du kommer fra en ressurssterk familie eller ikke. \n \n\nFor det andre: Mangelen på fritidstilbud om sommeren gjør ferien til en utenforskapsleir, og kan i ytterste konsekvens være en rekrutteringsarena for kriminelle gjenger.\n Mange barn mangler aktiviteter å drive med på sommeren, og dersom familien sliter med økonomien er det enda verre. Mens noen drar på dyre USA-turer og kan kose seg i fornøyelsesparker, sitter andre igjen hjemme alene i små leiligheter uten aktiviteter. For\n mange kan det bli være inngangen\n til kriminelle miljøer. På toppen av det hele melder Kommune-Norge nå om at de \nmangler\n penger til å arrangere sommerskoletilbud etter at regjeringen sa nei til å prioritere dette i januar. \n \n\nSist, men ikke minst: Sommerferien\nøker\n de sosiale forskjellene mellom barn. Det er mye man kan si om norsk skole, men den største effekten av å tilbringe tid på skolen er at det bidrar til sosial utjevning. Skoleferien motvirker denne utjevningen. For dem som mener det er et paradoks at den norske\n enhetsskolen ikke i større grad lykkes i å være sosialt utjevnende, er det derfor fristende å mene at sommerferien er for lang. \n \n\nSå skal jeg være den første til å innrømme at barna også får mye bra ut av ferien. Enten det er campinglivet, båtlivet, badeland, utenlandsturer, fornøyelsesparker,\n kvalitetstid med familien eller sommerjobber som står på agendaen - så har ferien også sine positive sider. Men det bør være kvalitet, ikke kvantitet som teller. Av erfaring er barna mer enn klar for skolestart når august endelig kommer.\n \n \n\nMitt forslag i første omgang er at regjeringen nå må se på hvordan vi bygger opp skoleåret og hvorvidt det er hensiktsmessig med tanke på elevenes læring og familienes\n kabal. Vi vet at en lang sommerferie påvirker norske barn, men vi trenger mer kunnskap før vi kan si hvordan vi kan organisere skoleåret bedre for elevene våre. \n \n\nJeg vet at det ikke er så lett som å bare kutte i sommerferien. Derfor foreslår jeg at regjeringen skal utrede dette og komme tilbake med kunnskapsbaserte anbefalinger.\n Et eventuelt kutt vil ha økonomiske konsekvenser og det er mange hensyn som må tas i prosessen, slik som hensynet til lærernes behov for ferie og avspasering.\n \n \n\nDet er gode grunner til å debattere hvorvidt vi mener det er riktig at staten årlig legger opp til mer enn to måneder med umulig familieplanlegging, læringstap og økte\n forskjeller mellom barna våre. \n \n\nLang sommerferie er en innarbeidet vane. Og vaner er vanskelige å endre. Men selve diskusjonen burde vi ta. Først og fremst for barnas skyld.

Postet:
2022-07-21 15:04:55

Delt innhold:
Denne uken skriver jeg i VG om sommerferien som er godt i gang. Les gjerne 👇😊\n\nEndelig sommerferie, eller? \n\nIkke bare er lange sommerferier et mareritt for kabalen til småbarnsforeldre, det har store negative konsekvenser for barna også. \n\nDen lange sommerferien er godt i gang, og mange foreldre, meg selv innbefattet, sliter med å legge en feriekabal som går opp. De fleste steder er ferien rundt 8 uker\n lang, men enkelte steder hele 9 uker. Foreldre og foresatte har derimot ikke mer enn 4 uker ferie, og når man skal følge ungene både i vinter- og høstferien, blir det ikke mange ukene igjen på sommeren. \n \nBarnas lange sommerferie er en verkebyll for mange. \nVi må tørre å diskutere lengden på sommerferien til norske elever. Ikke bare fordi det er praktisk umulig for oss foreldre å håndtere denne, men fordi vi vet hva lange ferier kan bety for barn og unge i skolealder. \n \n\nFor det første: Lange ferier fører til\nlæringstap.\n For gjennomsnittseleven kan læringstapet over sommeren tilsvare én måned undervisning, og for vanskeligstilte elever kan det tilsvare hele tre måneder. Altså forsvinner en tredjedel av et skoleår. Multipliser det med 10 år på grunnskolen, så begynner vi å\n snakke om store mengder undervisning. Det gjør at det hvert år må repeteres fagstoff ved starten av skoleåret, og at forskjellene i faglig utgangspunkt øker avhengig av om du kommer fra en ressurssterk familie eller ikke. \n \n\nFor det andre: Mangelen på fritidstilbud om sommeren gjør ferien til en utenforskapsleir, og kan i ytterste konsekvens være en rekrutteringsarena for kriminelle gjenger.\n Mange barn mangler aktiviteter å drive med på sommeren, og dersom familien sliter med økonomien er det enda verre. Mens noen drar på dyre USA-turer og kan kose seg i fornøyelsesparker, sitter andre igjen hjemme alene i små leiligheter uten aktiviteter. For\n mange kan det bli være inngangen\n til kriminelle miljøer. På toppen av det hele melder Kommune-Norge nå om at de \nmangler\n penger til å arrangere sommerskoletilbud etter at regjeringen sa nei til å prioritere dette i januar. \n \n\nSist, men ikke minst: Sommerferien\nøker\n de sosiale forskjellene mellom barn. Det er mye man kan si om norsk skole, men den største effekten av å tilbringe tid på skolen er at det bidrar til sosial utjevning. Skoleferien motvirker denne utjevningen. For dem som mener det er et paradoks at den norske\n enhetsskolen ikke i større grad lykkes i å være sosialt utjevnende, er det derfor fristende å mene at sommerferien er for lang. \n \n\nSå skal jeg være den første til å innrømme at barna også får mye bra ut av ferien. Enten det er campinglivet, båtlivet, badeland, utenlandsturer, fornøyelsesparker,\n kvalitetstid med familien eller sommerjobber som står på agendaen - så har ferien også sine positive sider. Men det bør være kvalitet, ikke kvantitet som teller. Av erfaring er barna mer enn klar for skolestart når august endelig kommer.\n \n \n\nMitt forslag i første omgang er at regjeringen nå må se på hvordan vi bygger opp skoleåret og hvorvidt det er hensiktsmessig med tanke på elevenes læring og familienes\n kabal. Vi vet at en lang sommerferie påvirker norske barn, men vi trenger mer kunnskap før vi kan si hvordan vi kan organisere skoleåret bedre for elevene våre. \n \n\nJeg vet at det ikke er så lett som å bare kutte i sommerferien. Derfor foreslår jeg at regjeringen skal utrede dette og komme tilbake med kunnskapsbaserte anbefalinger.\n Et eventuelt kutt vil ha økonomiske konsekvenser og det er mange hensyn som må tas i prosessen, slik som hensynet til lærernes behov for ferie og avspasering.\n \n \n\nDet er gode grunner til å debattere hvorvidt vi mener det er riktig at staten årlig legger opp til mer enn to måneder med umulig familieplanlegging, læringstap og økte\n forskjeller mellom barna våre. \n \n\nLang sommerferie er en innarbeidet vane. Og vaner er vanskelige å endre. Men selve diskusjonen burde vi ta. Først og fremst for barnas skyld.