Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
SP mener situasjonen med dagens kraftpriser er uholdbare, men regjeringen med AP og SP har ingen planer om å gjøre noe med det. SP uttalte i forgårs til Agderposten at vi må ha tålmodighet vedrørende de høye strømprisene, og at det må sees i sammenheng med statsbudsjettet til høsten... \n\nSees i sammenheng med budsjettet til høsten?\n\nDet vil si at regjeringen ikke har noen planer om å gjøre noenting, verken tiltak som hjelper eller skatte og avgiftsendringer, før tidligst januar neste år, hvis de i det hele tatt gjør noe...\n\nHadde man begrenset og regulert krafteksporten da FRP foreslo det i høst i fjor, så hadde vi hatt mer vann i magasinene, og mer normale strømpriser nå. Men regjeringen styrer fremdeles med åpne øyne mot mulig kraftrasjonering, og man belager seg fremdeles på import av strøm i høst, med en uoversiktlig geopolitisk situasjon, noe som er uansvarlig. \n\nSom jeg sier i avisartikkelen: \n– Regjeringen har dradd føttene etter seg i hele år, og ikke gjort noe med den store krafteksporten, slik at vi nå har kommet i en situasjon hvor det er fare for kraftrasjonering til vinteren, og hvor normalisering av prisene virker fjernere enn noensinne. Og nå prøver Gro Anita, Senterpartiet og regjeringen å finne på flere unnskyldninger for å ikke gjøre noe med eksporten og strømprisene, sier han og fortsetter:\n\n– De hadde full mulighet til å gjøre noe med det i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i juni. Men regjeringen og Sp prioriterte ikke tiltak som vil hjelpe for folk flest og næringslivet, men bruker i stedet tid og ressurser på å reversere kommuner og fylker og nedskalere viktige motorveiprosjekt, raser Nilsen.\n\nHan kommenterer også paradokset med at Europa skriker etter mer energi i form av olje og gass, og at det er nå vi trenger å lete nettopp etter mer olje og gass, mens regjeringen etter hans mening lar SV styre petroleumspolitikken.\n\nHva vil denne regjeringen egentlig? Ikke vil de produsere mer gass som ville hjulpet europa, og ikke vil de beholde mer strøm i Norge, som ville hjulpet befolkningen og næringslivet. Hva vil de? \n\n

Postet:
2022-07-20 10:36:23

Delt innhold:
Reagerer på at regjeringen ikke gjør noe med strømprisen
Stortingsrepresentant Marius Nilsen, Frp, fra Grimstad reagerer på at Sps Gro Anita Mykjåland mener de må vente til høsten og se strømprisene i forbindelse med statsbudsjettet.