Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Strømprisene kan gå helt bananas sier olje og energiministeren samtidig som han forsøker å renvaske sine hender for ansvar. \n\nDette ER den handlingslammede regjeringens ansvar. Hadde de begrenset og regulert krafteksporten som FRP foreslo, når vi foreslo det, så hadde vi i større grad vært frikoblet fra det dysfunksjonelle europeiske kraftmarkedet.\n\nNå er derimot magasinene nedtappet i stor grad, og det som skjer i Europa, får også store konsekvenser i Norge. \n\nVi MÅ regulere og begrense krafteksporten, og vi må frikoble oss mer fra det ødelagte Europeiske markedet. Vi bidrar med 1350 TWH med olje og gass årlig, vi kan og må beholde mer av de 17 TWH med strøm som eksporteres årlig, slik at forsyningssikkerheten opprettholdes og priser normaliseres.\n\nRegjeringen har enda ikke gjort noe og det snakkes om å kalle tilbake Stortinget for å ta tak i dette på regjeringens vegne. FrP er klar når som helst til å være med å bidra til en løsning her, og hvis det betyr å overstyre og tvinge regjeringen til å handle, så er vi fullt klar, og har vært det i lang tid! \n\nFram til det er flertall for det overnevnte, så er det dessverre kun regjeringen som styrer og er ansvarlig. Med bakgrunn i hvor lite som har skjedd det siste året, så lover ikke det mye bra for at noe vil gjøres før Stortinget igjen er sammenkallt. \n \n\n

Postet:
2022-07-15 15:24:02

Delt innhold:
Aasland om Nordstream-konflikten: Strømprisene kan gå «helt bananas» | Europower
Hvis ikke Russland leverer gass til Tyskland via Nordstream-ledningen, får det store konsekvenser for de norske strømprisene, slår energiminister Terje Aasland