Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
🌹selv om vi enda ikke har lagt fram et helt eget budajetthar da denne regjeringenfått til ganske mye. 🌹

Postet:
2022-07-13 00:04:23

Delt innhold:
Vi leverer på 100-dagersplanen!
Arbeidet med å ta Norge i en ny og mer rettferdig retning er godt i gang.