Person / Aktør:
SunnivaHEi
SunnivaHEi
Parti: SV

Innlegg:
@MariusWM @oslosv @Oslobystyre Vi vil satse ekstra på barn og unge og dette er et av mange tiltak for bedre og flere fritids- og aktivitetstilbud for barn i byen. Kveldsåpne skoler, satsing på bibliotek, billigere idrettsaktiviteter, oppgradering av fritidsklubber og sommerjobber er andre tiltak vi nå styrker.

Postet:
2018-06-20 13:39:55