Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Når prisene øker og alt blir dyrere, men trygdesatsene står på stedet hvil, taper i virkeligheten folk kjøpekraft. Barnetrygden er viktig for å lette barnefamilienes økonomi. I statsbudsjettet for 2022 foreslo Rødt å øke barnetrygden med 300 kr i måneden.\n\n#barnetrygd #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2022-07-07 10:02:50