Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Tydelig og bra av Sylvi! Vi har ventet lenge nok på at regjeringen skal handle nå!\n\nEn regjering som med åpne øyne styrer mot en kraftkrise, i et land som egentlig er selvforsynt med kraft, må stilles til ansvar for egen unnlatelse og handlingslammelse!\n\nHvis dagens situasjon bare får lov å fortsette, og krafteksporten skure og gå, og det ender i mangel på strøm til husholdninger og borgere, så har regjeringen spilt falitt. Deres oppgave er å sørge for rimelig, ren og stabil kraft til norske strømkunder, noe vi ser lite av for tiden.\n\nFrP er klar for å stille regjeringen til ansvar hvis ikke de snart tar grep!

Postet:
2022-07-06 13:47:46

Delt innhold:
FrP vil stille regjeringen til ansvar ved strømrasjonering
Dersom Norge kommer i en situasjon med strømrasjonering, vil FrP stille regjeringen til ansvar. Til tross for kraftige advarsler fra Statnett om at vi kan få en strømrasjoneringssituasjon, fortsetter eksporten for fullt.