Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Har skrevet innlegg i dn om venstresidens manglende forståelse av energipolitikk, realpolitikk og geopolitikk. \n\nRødt, SV og MDGs drømmeverden kontrolleres av diktaturer\n\nEnergi er makt, og det betyr noe hvem som har denne makten.\n\nStortinget behandlet nylig regjeringens tillegg til energimelding, sammen med forslag fra SV, MDG og rødt om skjerpede norske klimamål, samt om norsk oljeutvinning var i strid med Grunnloven og menneskerettighetene. Det er oppsiktsvekkende å være vitne til at politikere fra Rødt, SV og MDG fortsetter å snakke ned den norske olje- og gassnæringen. Etter fire måneder med nådeløs russisk invasjonskrig i Ukraina bør disse partiene ha forstått sammenhengen mellom energi og geopolitikk. Energi er også makt, og det betyr noe hvem som har denne makten.\n\nDe siste dagers usikkerhet om oljestreik, som så ut til å bli et faktum, ville stoppet rundt halvparten av norsk gasseksport. Vi kunne da sett med selvsyn hvor mye bedre verden og klimaet ville blitt de neste dagene, for ifølge Rødt, SV og MDGs logikk så er det tilbuds- og ikke etterspørselssiden som må angripes.\n\nHvis vi derimot går fra ideologiens verden til den virkelige verden og tar en rask kikk på hvilke land som produserer olje og gass, så bør dét alene være nok til å vekke politikere som vil skru av lyset på norsk sokkel. Av verdens 15 største gassprodusenter finner vi følgende «demokratiske fyrtårn», som hverken er kjent for menneskerettigheter eller sin innsats i klima- og miljøkampen:\n\nRussland, Iran, Qatar, Kina, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Turkmenistan, Nigeria, Venezuela, Indonesia, Algerie og Malaysia. De tre resterende landene på listen er de faktiske demokratiene Norge, USA og Canada. Av verdens oljereserver kontrolleres rundt 90 prosent av oljekartellet Opec pluss, der 25 av kartellets 26 medlemmer er autoritære regimer. Hva forteller egentlig disse tallene oss?\n\nFor det første at pålitelig og demokratisk underlagt energi ikke kan bli tatt for gitt i en verden der mesteparten av reserver og energiproduksjon kontrolleres av diktaturer. Vladimir Putins energi-jerngrep over europeiske land som i altfor lang tid har gjort seg avhengig av russisk gass, er et godt eksempel på hvor enkelt det er for bandittstater å bruke energi som pressmiddel.\n\nFor det andre illustrerer tallene hvorfor det vil være så galt hvis partier som Rødt, SV og MDG får gjennomslag for sin avviklingspolitikk her hjemme. Konsekvensene av en ensidig nedtrapping i Norge vil ikke bare bety masseledighet og alvorlige konsekvenser for velferdssamfunnet vårt. Det vil i tillegg svekke vår energimakt og styrke samtlige av diktaturene på listen over.\n\nMotargumentet fra partiene som vil gjennomføre en avviklingspolitikk på norsk sokkel er ofte at vi må bygge mer fornybar energi for å sikre uavhengighet fra brutale regimer. Dessverre er ikke verden så enkel. Differansen i energivolumene fra olje og gass og fornybar energi er enorme, og vil være det i mange tiår fremover. Som eksempel kan det nevnes at Norge eksporterte rundt 17 terawattimer (TWh) med strøm til Europa i løpet av hele året 2021. Mens man i samme periode eksporterte cirka 7 TWh med olje og gass daglig, hvorav 1250 TWh var ren gass til Europa. Altså 75 ganger større energimengde enn strømeksporten.\n\nSelv i et klimaperspektiv har Rødt, SV og MDG store forklaringsproblemer. For dersom verden når sine klimamål og oppnår netto nullutslipp innen 2050, vil det ifølge IEA være plass til og behov for et globalt forbruk på 24 millioner fat olje hver eneste dag, og store mengder gass. Vi tjener ingenting på å svekke vår egen energimakt ved å la land som Qatar få selge gass til utslippsfritt hydrogen, eller la Saudi-Arabia få selge olje til petrokjemisk industri uten konkurranse fra demokratier som Norge.\n\nLes resten på dn.no, ikke bak betalingsmur 🙂\n\n

Postet:
2022-07-07 16:57:07

Delt innhold:
Innlegg: Rødt, SV og MDGs drømmeverden kontrolleres av diktaturer
Energi er makt, og det betyr noe hvem som har denne makten.