Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
– Fisken i havet er fellesskapets eiendom og nå legger vi grunnlaget for ei ny og rettferdig retning i fiskeripolitikken, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.\n \nHøringen som nå sendes ut gjelder fire sentrale tema i den kommende #kvotemeldingen. \n\nhttps://t.co/GfBJ4N6Dao

Emneknagger:

Postet:
2022-07-06 12:37:32

Delt innhold:
Høring knyttet til arbeidet med ny kvotemelding
Arbeiderpartiet og Senterpartiet varslet i Hurdalsplattformet at regjeringen vil utarbeide en ny kvotemelding som gir forutsigbarhet for fiskerinæringen, og som sikrer bosetting, aktivitet og lønnsomhet langs hele kysten. Høringen som nå sendes ut gjel...