Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
SFO har blitt en viktig del av hverdagen for de aller fleste fra 1.-4. trinn. På sitt beste, som på Jåtten skole i Stavanger. er SFO en integrert del av skolen som både bidrar til læring, sosialisering, integrering, lek og moro. På sitt svakeste er SFO først og fremst en kostbar oppbevaringsplass. Har du innspill til hva vi kan gjøre for å sikre god kvalitet på SFO/AKS for alle barn? Skriv gjerne i kommentarfeltet her!😊

Postet:
2018-09-11 11:00:30

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Guri Melby