Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Språk var fokus for besøkene mine i Bergen i går. Jeg besøkte Øvrebø barnehage og Olsvik skole, som begge har en stor andel flerspråklige elever, og som fortalte om hvordan de jobber både for å styrke elevenes ferdigheter i norsk, og hvordan de samarbeider med hjemmet for å styrke deres forståelse av betydningen av morsmålet! Felles for begge var blant annet en sterk tro på å bruke barnelitteratur sentralt i språkopplæringa. Dagen ble avsluttet med et veldig inspirerende og lærerikt møte om skolepolitikk, der både Venstre-medlemmer og viktige interessegrupper som Utdanningsforbundet og Dysleksiforbundet deltok. Takk til Idun Bortne og resten av gjengen i Bergen Venstre for en veldig fin dag!

Postet:
2018-09-12 08:37:08

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Guri Melby