Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
En EQ-barnehage legger vekt på å gi barn støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Dette, og mye annet, fikk jeg lære om da jeg besøkte Oddenskogen barnehage i Bærum sammen med Dora Thorhallsdottir, som er grunnlegger av EQ-instituttet. #19av100 #guripåbesøk For Venstre er det viktig med mangfold i barnehagesektoren, det gir oss innovasjon og utvikling og en bedre barnehage. Derfor kaller vi folk som Dora «velferdsinnovatører», og ikke «velferdsprofitører», og derfor heier vi dem fram! Du kan lese mer om hva en EQ-barnehage er her: http://eqi.no/eq-barnehage/

Emneknagger:

Postet:
2018-09-13 16:08:36