Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Skolen skal ikke bare utruste oss med kunnskaper, den skal også ruste oss for livet. I læreplanen står følgende: «Alle mennesker må kunne gjøre ansvarlige livsvalg som bidrar til livskvalitet og en god fremtid. Temaet folkehelse og livsmestring skal bidra til at elevene utvikler kompetanse som fremmer elevenes helse og gjør dem i stand til å håndtere ulike utfordringer i livet. Elevene skal lære å mestre hverdagen og få støtte til å oppleve livet som meningsfylt.» Dette jobber de veldig bra med på Ugla skole, noe jeg fikk høre om i dag! #20av100

Emneknagger:

Postet:
2018-09-18 17:02:47