Person / Aktør:
M Tybring-Gjedde
M Tybring-Gjedde
Parti: H

Innlegg:
@RenTaarn @Alltid_uansett Jeg ser ikke at noe du skriver her står i motsetning til mitt poeng. At barn leser hjemme har dokumentert god effekt. Barn av ressurssterke foreldre vil gjøre det uansett. Men Moss kommune vil altså forby lærere å gi leselekser, og dermed hindre god dialog med foreldre.

Postet:
2022-06-30 12:18:07