Person / Aktør:
Justisdepartementet
Justisdepartementet

Innlegg:
Nå kan norske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien reise til Tyskland, Island, Estland og Portugal med utløpt pass som legitimasjon. Ordningen gjelder fram til 31. desember 2022.\n\nFlere detaljer på https://t.co/97SGzmj6ot.\n\n@Utenriksdept @Politidir

Postet:
2022-07-01 13:18:39

Delt innhold:
Nå kan du reise til Tyskland, Island, Estland og Portugal med utgått pass
Ordningen gjelder fram til 31. desember 2022. Makulerte pass vil ikke kunne brukes.